راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


فلزیاب قوی GARRETT GTI1500

  فلزیاب قوی GARRETT GTI1500   فلزیاب قوی GARRET GTI 1500 دستگاه فلزیاب تصویری 5"که20%عمق فلزیاب قوی راافزایش داده.صفحهٔ نشانگرهدف دستگاه فلزیاب تصویری سایزوعمق ودیدصفحهٔ راحت،دستهٔ فومی بجهت سهولت دستگیری. سری دستگاه فلزیاب تصویریGTIسایز وعمق واقعی قطعات رانشان میدهند. سایرگزینه‌های فلزیاب قوی بصورت زی ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا /کاوشگران گنج

جویندگان اسیا سیستم حرفه ای دارای صدا با فلزیاب سیستم حرفه ای انواع مختلف در شکلهای گوناگون طراحی و ساخته شده است یک تعداد از سیستمها دارای صوت یا صدا میباشند که حرفه ای ترین این مدل صدادار فعلاً دارای صدا یکسره میباشد و با برخورد با هدف دارای افزایش یا کاهش صدا میگردد. در نوع راداری مدل انتنی با مد ...

ادامه مطلب

جستجوگران اسیا

جویندگان اسیا برنامه تصویری تفکیک رنگ در فلزیاب COL PRO این نوع برنامه از جدیدترین برنامه فلزیاب تصویری است که به اپراتور یا کاربر اجازه میدهد بنابر نوع رنگ تعیین شده که بین المللی و مشخص و ثبت شده برای نوع اهداف بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد نوع هدف را بنابرعدد VDI مشخص نماید این نوع برنا ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا فلزیاب ها و معدن یاب ها  و رادار زمینی دستی در هر شرایطی نیازمند یک کاربر یا اپراتور حرفه ای میباشد انجه که در عملیات اصلی مطرح است تشخیص صحیح عملیات جستجو و مختصات یابی و تنظیمات متناسب در ان وضعیت و محدوده به نسبت نوع الیاژ هدف میباشد. جویندگان اسیا  تریشورز ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت WWW.TJA777.COM یا شماره 09123800094 مراجعه یا تماس حاصل نمائید. جویندگان اسیا مواد معدنی و منابع صحنه کار بر فلزیاب فلزیاب ها بطور طبیعی در هر محدوده یا وضعیتی منابع و مواد معدنی صحنه کار شرایط خاص خود را خواهد داشت. این شرایط نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار اگ ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا روش علمی موضوعاتی است که در کتب یا دستورالعمل سیستمها فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی بیان میگردد و روش فنی ان مطالب و شرایطی است که هر شخص نسبت به نوع عملکرد و زمینه کاری خود باید با سیستم بدست اورده تا به موفقیت در ان رشته فعالیت کسب نماید. ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا اهداف با قدمت زیاد بطور طبیعی علائمی بصورت پراکنده یا B را ایجاد مینماید که همین امر موجب میگردد که تمامی سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی دنیا در پیدانمودن مرکز اینگونه اهداف دچار انحراف گردند بخصوص اگر این اهداف از نوع طلا GOLD باشد. ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا درست بودن تشخیص یک سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی به نحوه تنظیمات موجود دران سیستم دارد هر اپراتور یا کاربر بنابر دستورالعمل همان سیستم میتواند تنظیمات را نسبت به نوع هدف و منابع و مواد معدنی صحنه کار تنظیم نماید. ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا توضیحاتی که در دستورالعمل سیستمهای فلزیاب و مادن یاب و رادار زمینی دستی پیشرفته ارائه میگردد برای افزایش توان کاربر یا اپراتور در جهت اشنائی با ایجاد تنظیمات برتر و بهتر نسبت به وضعیت هدف در ان محدوده میباشد و با بکارگیری این اطلاعات مهارت در تشخیص اپراتور یا ماربر افزایش یابد. ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا  جویندگان اسیا فلزیاب تصویری سیستمهای تصویری در جهت افزایش توان تشخیص برای علائمی که از عمق زیاد باز میگردد طراحی گردیده است  نوع برنامه های تصویری با هم متفاوت است اما عملکرد پایه ای انها یکسان است و برنامه ها تصویری به چند دسته تقسیم میگردد که عمده این برنامه ها سه لکه رنگی و لکه رنگ ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا فلزیاب تصویری و سه بعدی  سه بعدی 3D برای این در سیستمهای تصویرافزود شده است که اپراتور یا کاربر بتواند با ایجاد تغییرات در تنظیمات سه بعدی شکا و نحوه وجود هدف و طریق تشخیص انرا بهتر متوجه گردد زیرا با سه بعدی نمودن لکه رنگ ها اپراتور یا کاربر بهتر میتواند وضعیت هدف را تشخیص دهد و از تمام ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا تفاوت ناگهانی مواد معدنی و منابع در صحنه کار بر روی تشخیص سیستمها اثر نامطلوبی گذاشته و باعث میگردد که سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی دچار اختلال در تشخیص گردند و این تفاوت ناگهانی جدائی ما بین وضعیت سطح و لایه های زیرین زمین را پدید اورده و خود این نقطه دو نوع نیروی ایستای ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا علائم ای که از هدف بازمیگردد به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار نیز بستگی داشته در مناطق الوده علائم بصورت پراکنده یا B اشکار میگردد و در مناطقی که مواد معدنی و منابع ان یکدست است علائم بصورت یک زاویه یا A بازمیگردد و اپراتور یا کاربر باید در تنظیمات سیستمهای فلزیاب و معدن یاب یا رادار زمینی دس ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا  جویندگان اسیا ساخت یابنده یا فلزیاب ساخت فلزیاب یا یابنده بصورت دستی یا کارخانه ای یا کارگاهی تفاوتی با هم  ندارد در اصل کیفیت عملکرد سیستم میباشد که در زمان خرید سیستم و از روی اطلاعات تنظیمی ان میتوانید با اطلاعات عمومی یکسان نمائید تا با توان سیستم اشنا گردید.  هر محصولی یا سیستمی ...

ادامه مطلب

فلزیاب قوی GARRETT ACE 250

  GARRETT ACE 250   فلزیاب قوی GARRET ACE 250 نمایشگرگرافیکی فلز دستگاه فلزیاب تصویری تفکیک بصورت حذف فلزیاب تصویری نقطه یابی الکترونیکی فلزیاب قوی تصویری حساسیت وتنظیم عمق نشانگروضعیت باتری نشانگرعمق سکه فلزیاب قوی تصویری کوئل‌های قابل تعویض سری ACE صفحهLCDبزرگ میکروپروسسورکنترل دستگاه فلز ...

ادامه مطلب

گیاهان زمینی محموله آینده کاوشگران فضایی + تصاویر

    نمونه‌های قارچ از قطب جنوب و نمونه‌های گلسنگ از کشورهای اسپانیا و اتریش جمع آوری شده‌اند این قارچ‌ها در یک محفظه حاوی 1.6درصد آرگون، 0.05 درصد اکسیژن،2.7 دهم درصد نیتروژن همگی در فشار هزار پاسکال با 95 درصد دی اکسید کربن به مانند شرایط اتمسفر سیاره مریخ نگهداری شده‌اند.   این نمونه‌های قارچ و گلسنگ در یک م ...

ادامه مطلب

جویمدگان اسیا

فلزیاب جویندگان اسیا تریشورز نرم افزار تصویری درهر نوع یابنده و فلزیاب کلیه سیستمهای تصویری و عددی و راداری و لکه رنگی و رنگی و دوربین حرارتی راداری زمینی تصویری که بعنوان سیستم تصویری یا با روش تصویری عمل مینماید از شرایط رادار تصویری بهره برده و شرایط عملکرد سخت افزار تصویری متعلق به سیتمهای جستجوگر زمینی را ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا جویندگان اسیا اصول پایه مدار انواع یابنده مدارات فلزیاب و معدنیاب یا یابندها از محصول زیر یا پائین دستی سیستمهای رادار و رادار زمینی دستی یابنده میباشد و مدارات این دسته سیستمها دارای قسمتی از سیستم مدارات رادار RADAR میباشد. بعضی از اشخاص با داشتن اطلاعات کامل در زمینه سیستمهای فلزیاب و ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

فلزیاب  جویندگان اسیا جویندگان اسیا  تغییرات علائم در لکه رنگی تصویری در هر نوع یابنده یا یابنده سیستم تصویری در هر محدوده ای که قرار بگیرد کل ان محدوده را مورد ارزیابی قرار داده و هر گونه تغییر در ان محیط را بصورت لکه رنگ یا عدد و تصویراشکار مینماید و اپراتور با ایجاد تغییرات بصورت ارزیابی در تصویر ارائ ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا تناقض در تشخیص سیستم فلزیاب زمانیکه یک هدف را اپراتور در سیستم تعیین مینماید ان طبقه تعیین نموده اگر در سیستم معادل وضعیت علائم همان هدف در ان منطقه نباشد موجب میگردد که سیستم نتواند هدف واقعی را ردیابی نماید و در صورتیکه این اطلاعات در تنظیمات درست تعیین نگردد سیستم اقدام به کاوش ان هدفی م ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا جویندگان اسیا عملکرد ساده یا پیچیده یابنده یا فلزیاب سیستمها از نظر کاوش به دو دسته دارای تفکیک یا فاقد تفکیک تقسیم میگردد. طراحی سیستمها برای عملیات جستجو به دو دسته دارای تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و فاقد تفکیک و تشخیص مجزا میگردد. سیس ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا جویندگان اسیا فلزیاب تصویری  تشخیص سیستم تصویری  در هر نوع یابنده یا فلزیاب  تشخیص اعداد و رنگ و لکه رنگ و تصاویر در نوع تصویری و دیگر نمونه ها یا واکنش انتن یا صدا از منابع مدار اصلی سیستم شکل میگیرد و هر میزان تنظیمات یک سیستم نسبت به موقعیت صحنه کار و الیاژ هدف با صحت به انجام برسد  ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا جویندگان اسیا نوع سیستم فلزیاب برای اهداف سیستمها فلزیاب به دو دسته تقسیم میگردد ؛  ولتاژ القائی و فرکانس القائی سیستمها از نظر کلی به دو دسته ولتاژ القائی و فرکانس القائی تقسیم میگردند     ولتاژ القائی و فرکانس القائی با امواج و جریان و انرژی پائین در عمق بهتر نفوذ مینماید. سیستم فرکانس القائی ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا تصویر لکه رنگی در یابنده یا فلزیاب سیستمهای یابنده یا ردیاب های که دارای شرایط عددی یا تصویری میباشد و ضعیت هدف یا منابع یا تغییرات را بصورت عددی یا لکه رنگی یا تیکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر تغییرات را اشکار مینماید. این نوع تصویر لکه رنگی را P.I.P یا P.P.I مینامند که در اصل مختصات محل ...

ادامه مطلب

روابط عمومی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری اعلام کرد بیش از 3000 قطعه فسیل منحصر به فرد که

به گزارش«انتخاب» ، در سالهای 1354 و 1355 یک گروه مشترک از کاوشگران ایرانی و امریکایی به سرپرستی دکتر برنارد کمپبل استاد دانشگاه کالیفرنیا با اجرای عملیات اکتشافی در منطقه مراغه و مناطق اطراف دریاچه ارومیه، موفق به کشف حدود 3 هزار قطعه فسیل منحصر به فرد مربوط به دوران سوم زمین شناسی از جمله 802 قطعه فسی ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا جویندگان اسیا  نوع سیستم فلزیاب برای اهداف سیستمها به دو دسته تقسیم میگردد ؛  ولتاژ القائی و فرکانس القائی سیستمها از نظر کلی به دو دسته ولتاژ القائی و فرکانس القائی تقسیم میگردند     ولتاژ القائی و فرکانس القائی با امواج و جریان و انرژی پائین در عمق بهتر نفوذ مینماید. سیستم فرکانس الق ...

ادامه مطلب

نظر برخی از کاربران درباره فلزیاب بی ثبات پالسی انجمن فلزیاب جو ( فلزیاب پالسی حمید )

  نظر برخی از کاربران درباره فلزیاب بی ثبات پالسی انجمن فلزیاب جو  ( فلزیاب پالسی حمید )     فرد حق بازی و بی سواد به نام حمید ( با نام اصلی روح الله طهماسبی  )و  جمعی از دوستان کلاهبردار تر از خود با نام های مجتبی و مهدی با ایجاد یک انجمن با نام فلزیاب جو اقدام به معرفی تعداد مدار نموده و به ظاهر خود را در زمی ...

ادامه مطلب

مقدمات سفر به سنگاپور ، مالزی ، ویتنام و تایلند

‎مقصد سفر : سنگاپور ، مالزی ، ویتنام ، تایلند ‎مدت سفر : ٢٦ روز ( ٢٠ اسفند ٩٤ تا ١٧ فروردین ٩٥ ) ‎نوع سفر : هوایی تعداد همسفران : 4 نفر ( 2 زوج )  هزینه كل سفر ( صفر تا صد ) : ١٥ میلیون تومان ( ٢ نفر )  ‎برنامه سفر : تهران - مسقط - سنگاپور ( پرواز عمان ایر ) / سنگاپور - كوالالامپور ( اتوبوس ) / كوال ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا  اصول عملکرد انتن دار یا فلزیاب راداری سیستم انتن دار یا هرگونه رادار زمینی دستی یا دوربین حرارتی راداری یا رادار حرارتی دستی زمینی بنابر قانون استاتیک و الکترو استاتیک و استاتیک در مغناطیس عمل مینماید. این دسته سیستم انتن راداری به چند دسته تقسیم میگردد که بعضی از انها جذبی و تعدادی تع ...

ادامه مطلب

همایش تخصصی روابط عمومی های حوزه ورزش استان یزد برگزار شد

همایش تخصصی روابط عمومی های اداره کل ورزش و جوانان و هیات های ورزشی استان یزد عصر روز دوشنبه با حضور رییس روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.   به گزارش کاوشگران روابط عمومی به نقل از ایرنا، مدیر کل ورزش و جوانان یزد در این همایش با بیان اینکه 46 هیات ورزشی در این استان در رشته های ...

ادامه مطلب

فلزیاب TL 12000 انجمن فلزیاب جو یک اشغال دیگر

  فلزیاب TL 12000  انجمن فلزیاب جو  ( بی ثبات ترین فلزیاب جهان ) در انجمن فلزیاب جو چندی پیش توسط یکی از بی سواد ترین افراد کره زمین به نام حمید با نام واقعی طهماسبی لواسانی مدار فلزیابی به نام TL12000  (کپی شده از سایت های خارجی)  معرفی گردید این فلزیاب چند مشکل اساسی دارد ولی به علت تبلیغی بودن سای ...

ادامه مطلب

فلزیاب پالسی Garrett Gti 2500

Garrett Gti 2500 دستگاه گرت با تکنولوژی پیشرفته اش آنچه در زیر خاک است را به شما نشان میدهد دستگاههای دیگر فقط میتوانند عمق هدف و یا نوع فلز را به شما نشان دهند ولی دستگاههای گرت بوسیله صفحه نمایش دیجیتال خود اندازه واقعی شیء و عمق دقیق هدف را به شما نشان میدهد محصول کشور آمریکا دستگاه سخنگوی گرت ج ...

ادامه مطلب

جویندگان اسیا

جویندگان اسیا جویندگان اسیا فلزیاب یا یابنده تولید داخلی    به دلیل شهرت و توان عملیاتی و صنعتی بعضی از شرکت ها دیگر شرکت ها یا افراد بر علیه انها مطالب زیادی را بیان نموده یا موضوعات متناقضی را ابراز مینمایند تا اذهان عمومی را در ان زمینه برای ان شرکت مشهور مخدوش نمایند و این موضوع برای ایجاد تائیدیه برای دی ...

ادامه مطلب

مصاحبه مریم سلیمی با پایگاه کاوشگران روابط عمومی در خصوص گرافیک اطلاع رسان (اینفوگرافیک)

توسعه گرافیک اطلاع رسان در ایران ؛ توجه به ژانرهای بصری مختلف در آینده مریم سلیمی: گرافیک اطلاع رسان در ایران خوشبختانه رو به توسعه است و رسانه ها و سازمانهای بیشتری از آن بهره می گیرند. در آینده ژانرهای بصری مختلفی در جهان مورد توجه و استفاده خواهند بود که امیدوارم این توجه در خصوص دیگر ژانرها نیز است ...

ادامه مطلب

فلزیاب پالسی فلزجو - FelezJoo PI ( بی ثبات ترین فلزیاب جهان )

  فلزیاب پالسی فلزجو - FelezJoo PI  ( کلاهبرداری جدید )   در انجمن فلزیاب جو چندی پیش توسط یکی از بی سواد ترین افراد کره زمین به نام حمید با نام واقعی طهماسبی لواسانی مدار فلزیابی به نام  فلزیاب پالسی فلزجو - FelezJoo PI  (کپی شده از سایت های روسی)  معرفی گردید این فلزیاب چند مشکل اساسی دارد ولی به علت تبلیغ ...

ادامه مطلب

فلزیاب پالسی Whites Xlt

Whites Xlt دستگاه “اکس ال تی” محصول کشور انگلستان دارای قابلیت تفکیک صد در صد فلزات از بهترین دستگاههای فلزیاب است که دارای ۱۰ نوع تنظیم آماتور و ۲۹ تنظیم حرفه ای میباشد. شرکت سازنده: وایتس الکترونیک از انگلستان وزن دستگاه: ۲٫۱۵ کیلوگرم و ارتفاع ۱۲۰ سانیتمتر سیستم کارکرد : TR (فرستنده و گیرنده ) نش ...

ادامه مطلب
صفحات ادامه نتايج:  1