راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


منابع ازمون وکالت۹۵

منابع ازمون وکالت۹۵مدنی جزوه دکتر شهبازی  یا اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان + دو جلد عقود معین دکتر کاتوزیان + جزوه ارث دکتر شهبازی +کتاب اشخاص محجورین دکتر صفایی و قاسم زاده + تست دکتر شهبازی +قانوننکته:هنگام مطالعه کتاب عقود معین دکتر کاتوزیان یا قواعد عمومی دکتر صفایی (یا اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان)یا اشخاص ...

ادامه مطلب

منابع آزمون های آزمایشی وکالت 1395(مؤسسه دادآفرین)

منابع آزمون های آزمایشی وکالت 1395(مؤسسه دادآفرین) حقوق مدنی قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان چاپ سی ام به بعد همراه با قوانین مرتبط ذکر شده در بودجه بندی کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان کتاب اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان کتاب وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان کتاب درس‌هایی از عقود معین جلد ...

ادامه مطلب

سوالات کلاسی درس بازاریابی

دوستان سلام همانطور که اطلاع دارید آقای دکتر حاتمی نسب سوالات کلاسی برای امتحان روز شنبه را روی وبلاگ خودشان به آدرس زیر قرار دادند . اگر کسی جواب سوالات را داره میتونه برای من ارسال کنه تا به اطلاع عموم برسه . mohammadnikoukar@gmail.com ...

ادامه مطلب

ارسال فایل سوالات ارائه های دکتر آل شیخ

دوستانی که در میانترم جدید، سمینار دکتر آل شیخ را ارائه داده اند،نهایتا تا پایان روز یکشنبه 6 دی ماه سوالات منتخب خود را به همراه جواب و در قالب pdf به ایمیل نماینده ی کلاس ارسال کنند.در صورت عدم ارسال تا تاریخ فوق، مشکل رد نشدن نمره ی ارائه بر عهده ی خود دانشجو است. ...

ادامه مطلب

منابع پیشنهادی آمادگی آزمون وکالت 95

حقوق مدنی؛  منابع اصلی؛ اموال و مالکیت دکتر کاتوزیان، عقود معین جلد 1 و2 دکتر کاتوزیان، اشخاص و محجورین دکتر صفایی، الزامات خارج از قرارداد دکتر صفایی، کتاب نظم کنونی مدنی یا شرح جامع مدنی منبع فرعی؛ جزوه دکتر شهبازی (ترجیحا جزوه دانشگاهی)  تست دکتر شهبازی آیین دادرسی مدنی؛  منبع اصلی ؛ سه جلد بنیادی ...

ادامه مطلب

منابع پیشنهادی آمادگی آزمون وکالت 95

حقوق مدنی؛  منابع اصلی؛ اموال و مالکیت دکتر کاتوزیان، عقود معین جلد 1 و2 دکتر کاتوزیان، اشخاص و محجورین دکتر صفایی، الزامات خارج از قرارداد دکتر صفایی، کتاب نظم کنونی مدنی یا شرح جامع مدنی منبع فرعی؛ جزوه دکتر شهبازی (ترجیحا جزوه دانشگاهی)  تست دکتر شهبازی آیین دادرسی مدنی؛  منبع اصلی ؛ سه جلد بنیادی ...

ادامه مطلب

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی1ay.irنمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمو ...

ادامه مطلب

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی1ay.irنمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمو ...

ادامه مطلب

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی1ay.irنمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمو ...

ادامه مطلب

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی1ay.irنمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمو ...

ادامه مطلب

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی1ay.irنمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمو ...

ادامه مطلب

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی1ay.irنمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمو ...

ادامه مطلب

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی1ay.irنمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمو ...

ادامه مطلب

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی1ay.irنمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمو ...

ادامه مطلب

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی1ay.irنمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعینمونه سوالات استخدامینمو ...

ادامه مطلب

منابع كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

حقوق مدنی:1) حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین............................دكتر سید حسین صفایی2) حقوق مدنی(2) اموال و مالكیت.........................................دكتر ناصر كاتوزیان3) حقوق مدنی(3) اعمال حقوقی....................دكتر ناصر كاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دكتر درودیان - كتاب سقوط تعهدات دكتر شهیدی4) حقوق مدنی(4) وقای ...

ادامه مطلب

سوالات استخدامی تامین اجتماعی آمار

سوالات استخدامی   سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس آمار”سوالات استخدامی تامین اجتماعی رشته آمار” 93 با جواب نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس آمار”سوالات استخدامی تامین اجتماعی رشته آمار” سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس آم ...

ادامه مطلب

نقد سوالات خرداد 95

نقد سوالات خرداد95                        کلا سوالات خوب بود اما سوال5گرچه درست است اماازاشکالاتی هم برخوردار است .مثل عدم تفکیک عمل خوب وزشت. بهتربودسوال واضح تر میشد.بنابراین اگر دانش آموز به هرطرف نظر دهد صحیح است.گرچه از فحوای اصلی حدیث برمی آید که شیعیان باید به اعمال خوب تکیه کنندوعمل خوب راموردتوجه قرار دهند.درضمن ...

ادامه مطلب

دانلود سوالات کنکور ارشد سراسری،دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد،دانلود سوالات کنکور ارشد پیام نور،

دانلود سوالات کنکور ارشد سراسری،دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد،دانلود سوالات کنکور ارشد پیام نور،دانلود سوالات ارشد سراسری،دانلود سوالات ارشد آزاد،دانلود سوالات ارشد پیام نور، دانلود سوالات آزمون ارشد سراسری،دانلود سوالات آزمون ارشد آزاد،دانلود سوالات آزمون ارشد پیام نور، دانلود سوالات آزمون ارشد 95،دانلود ...

ادامه مطلب

نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته مقطع کاردانی

نمونه سوالات درس برنامه سازی پیشرفته (مقطع کاردانی) استاد: خانم دکتر زنگارکی تمامی سوالات توسط دانشجو (خانم باندرخانی) جواب داده شده است. با عرض معذرت چون وقت نداشتم هیچ کدام رو تست یا حتی مطالعه هم نکردم. ( زحمت تست با خودتون) لینک سوالات با عکس لینک پاسخ با کد نویسی ...

ادامه مطلب

تهیه کتاب حل مسائل درس آمار و کاربرد آن در مدیریت

با سلام با توجه به این اکثر سوالات پایان ترم شبیه سوالات بین و آخر فصول کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت می باشد لطفا یکی از این حل مسائل را تهیه فرمایید 1- کتاب تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت تالیف دکتر فریبرز صادقی شهرستانی / فرشاد صادقی شهرستانی - جلد اول آمار 2- تشریح مسائل آمار و کاربر ...

ادامه مطلب

ناصر کاتوزیان

     امیرناصر کاتوزیان (زادهٔ ۱۳۱۰ در تهران - درگذشتهٔ ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ در تهران) مشهور به دکتر ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته، استاد تمام دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران، نویسنده و سیاست‌مدار ایرانی و از تدوین‌ کنندگان پیش‌نویس اولیهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. از وی به عنوان پدر علم حقوق ایران یاد می‌شود. ...

ادامه مطلب

منابع آزمون قضاوت 95

منابع آزمون قضاوت 95 1.حقوق مدنی:قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان + جزوه مدنی دکتر شهبازی1.قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و 762.قانون مسولیت مدنی3.قانون اوقاف و امور خیریه4.قانون تملک آپارتمان هاکتاب تست مدنی طبقه بندی شده دکتر میترا ضرابی (انتشارات مجد) + کتاب تست دکتر محمد حسین شهبازی ...

ادامه مطلب

اعمال حقوقی ( ایقاعات ، عقد )

اعمال حقوقی وقایعی است كه با ارادۀ اشخاص به وجود آمده، آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است؛ بنابراین عمل حقوقی عملی است كه شخص با قصد حصول اثر حقوقی آن را به صورت ارادی انجام می‌دهد.مانند اینكه شخصی با قصد ایجاد عقد بیع، عمل فروختن را انجام می‌دهد.در مقابل رویدادهایی هستند كه آثار حقوقی آن­ها در نتیجۀ ارا ...

ادامه مطلب

روش تحقیق

نمونه سوالات درس (پیش نیاز) روش تحقیق دکتر عباس زاده   در قالب (  word) دوستان سوالات را در دو قالب برایتان گذاشته ام .هر مورد را که راحت بودید می توانید استفاده کنید . فرمایش دکتر عباس زاده:دانشجویان عزیز سوالات امتحانی از بین اینها خواهد بود،به لحاظ ادبی یا نوشتاری ممکن است اصلاح شده و بنا براین تغییر ی ...

ادامه مطلب

مقالات ترجمه شده - نمونه سوالات استخدامی- گزارش کاراموزی -پایان نامه و پروژه های دانشجویی

مقالات ترجمه شده  -  نمونه سوالات استخدامی-    گزارش کاراموزی    -پایان نامه و پروژه های دانشجویی    -پروپزال و پرسشنامه-نمونه سوالات استخدامی رایگان-دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی1ay.ir***مقالات ترجمه شدهنمونه سوالات استخدامیگزارش کاراموزیپایان نامه و پروژه های دانشجوییپروپزال و پرسشنامهمتفرقهنرم افزاره ...

ادامه مطلب

سلام و درود  این وبلاگ جهت ارایه مشاوره حقوقی رایگان برای هموطنان عزیز ایرانی راه اندازی شده است.  هموطنان عزیز می توانند سوالات حقوقی خود را از طریق همین وبلاگ در میان بگذارند تا در کوتاهترین زمان پاسخ سوال خود را در همین جا مشاهده نمایند. منتظر سوالات و پیشنهادات سازنده ی شما دوستان عزیز هستم. ...

ادامه مطلب

سوالات کنکور

  اگر بیش از حد حالت تبلیغاتی نمیگرفت اینجا لینک خرید کتاب سوالات سالهای گذشته کنکور چاپ سازمان سنجش رو میذاشتم( چه جمله طولانی ای شد). سبز رنگ هم هست. این کتابو حتما تهیه کنید و بسیار بسیار به سراغش بیاید. از روی تست هاش سهل انگارانه رد نشید چرا میگم چاپ سنجش چون اونجا از صحیح بودن پاسخها اطمینان کامل د ...

ادامه مطلب

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی بهیاری

  دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی بهیاری کلیک کن     یاری 93 با جواب نمونه سوالات استخدامی بهیاری بهیاری393 با جواب , نمونه سوالات استخدامی بهیاری 94 با جواب , نمونه سوالات استخدامی بهیاری بهیاری394 با جواب , نمونه سوالات استخدامی بهیاری 95 با جواب , نمونه سوالات استخدامی بهیاری 96 با جواب , نمونه سوالات ا ...

ادامه مطلب

منابع سوالات آزمون استخدام سال 94 شهرداری

منابع سوالات آزمون استخدام سال 94 شهرداری ها-منابع سوالات آزمون استخدام سال 94 شهرداری-منابع سوالات آزمون استخدام سال شهرداری-منابع سوالات آزمون استخدام 94 شهرداری-سوالات آزمون استخدام سال 94 شهرداری-سوالات آزمون استخدام سال 94 شهرداری-سوالات آزمون استخدام 94 شهرداری-سوالات آزمون استخدام سال شهرداری-سوالات ...

ادامه مطلب

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دانشگاه یزد

  دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دانشگاه یزد     سوالات استخدامی دانشگاه یزد"نمونه سوالات استخدامی دانشگاه یزد 93 با جواب نمونه سوالات استخدامی دانشگاه یزد دانشگاه یزد393 با جواب , نمونه سوالات استخدامی دانشگاه یزد 94 با جواب , نمونه سوالات استخدامی دانشگاه یزد دانشگاه یزد394 با جواب , نمونه سوالات اس ...

ادامه مطلب

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها   استخدام شهرداری ها -سال 94-آذر ماه -استخدام شهرداری ها -سال ۹۴ -شروع استخدامهای جدید-استخدام شهرداری -94   سوالات تخصصی استخدامی شهرداری دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداریدانلود رایگان سوال ...

ادامه مطلب

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری -نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی- دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری-مجموعه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری-دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی پرستاری-سوالات آزمون استخدامی پرستاری - نمونه سوالات استخدامی رایگان-سوالات آزمون استخ ...

ادامه مطلب

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری -نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی- دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری-مجموعه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری-دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی پرستاری-سوالات آزمون استخدامی پرستاری - نمونه سوالات استخدامی رایگان-سوالات آزمون استخ ...

ادامه مطلب

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری -نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی- دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری-مجموعه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری-دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی پرستاری-سوالات آزمون استخدامی پرستاری - نمونه سوالات استخدامی رایگان-سوالات آزمون استخ ...

ادامه مطلب

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری -نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی- دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری-مجموعه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری-دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی پرستاری-سوالات آزمون استخدامی پرستاری - نمونه سوالات استخدامی رایگان-سوالات آزمون استخ ...

ادامه مطلب
صفحات ادامه نتايج:  1