راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


از تو کجا گریزم؟

ای توبه ام شکسته از تو کجا گریزم ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم یاراااااااااااااااااااااااااااااااا یارااااااااااااااااااااااااا ای دل ای توبه ام شکسته از تو کجا گریزم ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم ای نور هر دو دیده بی تو چگونه ببینم وی گردنم ببسته از تو کجا گریزم؟ ای شش جهت ز هر نورت چون آینه ست شش رو وی روی ...

ادامه مطلب

  بی اجازه دوستت دارم» چشم ازتو اشک ازمن دل ازتو درد ازمن قلب ازتو تپش از من نفس ازتو مرگ اگر باشد انهم ازمن میان هرنفسی که میکشم ،همهمه ای استکه ازهمه پنهان..ازتو چه پنهان..میان هرنفسی که میکشم توهستی..که میکشم تورا،که میکشی مرا... دوست داشتن تو ؛ بی اجازه زیباست... ...

ادامه مطلب

بی اجازه ...

بی اجازه دوستت دارم»چشم ازتواشک ازمندل ازتودرد ازمنقلب ازتوتپش از مننفس ازتومرگ اگر باشد انهم ازمنمیان هرنفسی که میکشم ،همهمه ای استکه ازهمه پنهان..ازتو چه پنهان..میان هرنفسی که میکشم توهستی..که میکشم تورا،که میکشی مرا...دوست داشتن تو ؛ بی اجازه زیباست..     ...

ادامه مطلب

ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم؟

ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم ای نور هر دو دیده بی‌تو چگونه بینم وی گردنم ببسته از تو کجا گریزم ای شش جهت ز نورت چون آینه‌ست شش رو وی روی تو خجسته از تو کجا گریزم دل بود از تو خسته جان بود از تو رسته جان نیز گشت خسته از تو کجا گریزم گر بندم این بصر را ور بسکلم ...

ادامه مطلب

56)

تا اَز خودم به سمت ِ خدا می گریزم دیگر چه حرف ِ این که چرا می گریزم؟   این جنگ و این گریز که دست خودم نیست از نیزه ی نگاه ِ خطا  می گریزم   گاهی فریب می خورم اینکه بمانم اما دوباره اَز همه جا می گریزم   در هر نَفَس به همسفری خیره هستم از جاده های وسوسه ...تا می گریزم   با آهوان ِ گمشده در دشت غربت از گ ...

ادامه مطلب

خسته ام...

خسته ام ازتظاهر به ایستادگی... ازپنهان کردن زخم هایم... زورکه نیست...! دیگرنمیتوانم بی دلیل بخندم و... بالبخندی مسخره وانمودکنم همه چیزروبه راه است...! اصلادیگرنمیخواهم که بخندم... می خواهم لج کنم،باخودم،باتو،باهمه ی دنیا...! چقدربگویم فرداروز دیگریست وامروزبیایدومثل هرروزباشی...؟! خسته ام ازتو...ازخ ...

ادامه مطلب

واژه از من ... چشم ازتو ... شعرزیبا میشود

واژه از من ،چشم از تو ،شعر زیبا میشودشور ازمن،نازازتو،شهر غوغا میشود خستگیهایت به دوش من سرت دور از بلااینچنین خوشبختیم،معنای حالا میشود در کمرگاه هراس انگیز طوفان و تگرگرنج از من، نور ازتو،باز فردا میشود عشق را قانون تلخیها روایت کرده اندباتو گویا عشق را حل معما میشود من نمیخواهم که دستی باشم اندر پش ...

ادامه مطلب

حس حضور

من از خیال تو  حس حضور می خواهمدلم گرفته وسنگ صبورمی خواهمقسم به عمق نگاهت که دوستت دارمتورا که خالصی وبی غرور  می خواهمبگیر سمت نسیم سحر لبانت راکه ازتو بوسه ی از راه دور می خواهمبریز آتش عشقی به قلب یخ زده اماسیر ظلمتم و ازتو نور می خواهمبرای ردشدن از سیم خاردار دلتدر انتظارم و رمز عبور می خواهمخدا ...

ادامه مطلب

بعد تو

امرو به یک نفر گفتم که نامزد دارم و مراقب فاصلش و رفتارش باشه. باور نمیکرد آدمی تو حال و هوای من کسی رو داشته باشه و من اسم تو رو گفتم.گفتم دیشب پیامهای عاشقانشو دیدی و با هم دعوا کردیم.عذرخواهی کرد و قول داد حریمشو حفظ کنه. این اولی و آخری بعد از تو نیست که دکش میکنم . مگه بعد از تو میشه دوباره عاشق ش ...

ادامه مطلب

«بی اجازه دوستت دارم»

چشم ازتو اشک ازمن دل ازتو درد ازمن قلب ازتو تپش از من نفس ازتو مرگ اگر باشد انهم ازمن میان هرنفسی که میکشم ،همهمه ای است که ازهمه پنهان.. ازتو چه پنهان.. میان هرنفسی که میکشم توهستی.. که میکشم تورا،که میکشی مرا... دوست داشتن تو ؛ بی اجازه زیباست... ...

ادامه مطلب

خوش آن زمان كه نبود ازتو غم به كار دلم....

  خوش آن زمان كه نبود ازتو غم به كار دلم                خـــوش آن زمانه كـــــه خوش بود روزگار دلم نرفته بودی و ای كـــــــاش با تو می گفتم                به جــــــــز تو هیچ نبود از تو انتظار دلم چرا به مسلخ ِ بی مهـــری ای یهودا دل !                كشیدی عیـــسی ِ باور چنین به دار ِ دلـم چــــــو مِهر ...

ادامه مطلب

عجب نشسته ای به دل....شید جواد ذاکر

من که به کل آسمان ستاره ای نداشتم                                                    غرق محبتت شدم عجب نشسته ای به دلای که به یک نگاه خود سلسله بسته ای به دل                                                    در این جهان بی وفا عجب نشسته ای به دلکمان ابروان تو قبله گه دلم شده                                                   الا عزیز فاطمه عجب نشسته ای به دلعشق تو ای دلبر من در دل من خیمه ...

ادامه مطلب

بازم غم

بازم غم،بازم گریه وغصه هردم بازم درد،بازم بغض بدون یه همدم بازم نامه های پراز اشکای من بازم دلخوری که نموندی کنارم هواتو کردم من دیوونه،یادت تواتاقم مهمونه میخام باتو بگم دردامو،خیالت پرکرده دنیامو خسته ام ازحرفای خودم که میگم چراتنهام میذاری!مگه دوسم نداری؟ خسته ای ازاین حس مبهم که دارم میبینم.بهونه م ...

ادامه مطلب

بچین میز قمارت را...

بچین میز قمارت را دل از من روی ماه ازتو    بیا بردار بازی کن سفید از من سیاه ازتو                       همیشه آخر بازی کسی که سوخت من بودم   همیشه باخت بامن بوده گاه از عشق گاه ازتو        تو رُخ میتابی و من قلعه ات را آرزومندم               خر است این اسب اگر یک لحظه بردارد نگاه ازتو      تمام خ ...

ادامه مطلب

روحینا تو مر مجازات بکردی با دوری ازتو سخترین جزا را دیدم

سلام روحینا نفس جو روحینا زودتر برگرد اگه بیای قول میدم که پشیمون نشی تو بهترین و پاکترین و با شرافت ترین و تک ترین و وووووووووووتو عشق مه هستی روحینا دوری ازتو بدترین عذاب دنیا هسته اگه نیای منم نمیرم کانکور امتحان بدم میفهمی که خیلی لجبازم روحینا تهی تمام ای دنیا تنها امیدی که دارم بخاطریو با تمام ...

ادامه مطلب

سرود

هموار ره نموده ، به اشتیاق سپیده نشسته ایم  تند باد حوادث گذشته ،  به نسیمِ صبا نشسته ایم  درپهنه كهنِ دشت سبزِ ما ، خبرى از شغال نیست  به گوش خنده لیلى و ، به تماشاى ماهش نشسته ایم  دست در دست هم به مهر ، امید است سرودِ ما تا شام و نگاهِ آخر او ، به توكل كنارِ او نشسته ایم   ...

ادامه مطلب

حال و سراغ

بازم دلم گرفته یاد و سراغی ازتو  كجا تو رو ببینم گیرم سراغی از تو دلم داره میمیره یادت كرده دوباره چراغ راه من شو گیرم سراغی ازتو بهار میاد دوباره آسمونی پر ستاره درخت که جون بگیره گیرم سراغی از تو تابستون و پاییزهم میشه رنگ زمستون وقتی که نیست گرمیه حال و سراغی ازتو بچه بودم میگفتن صدات كنم بیایی ی ...

ادامه مطلب

تقدیم به همسر عزیزتر از جانم

  ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم ای نور هر دو دیده بی‌تو چگونه بینم وی گردنم ببسته از تو کجا گریزم ای شش جهت ز نورت چون آینه‌ست شش رو وی روی تو خجسته از تو کجا گریزم دل بود از تو خسته جان بود از تو رسته جان نیز گشت خسته از تو کجا گریزم گر بندم این بصر را ور بسکلم نظر ر ...

ادامه مطلب

  ای در دلم نشسته،از تو کجا گریزم؟ -بی تفاوتی سخت است آن هم نسبت به کسی که زیباترین حس دنیا را با او تجربه کرده ای. پ ن:اولین امتحانت بود..ساعت 9ونیم صبح..کتابخونه...چشمای منو تو،وقتی اونقدر ناگهانی چشم تو چشم میشیم باهم،همه چیزو لو میده...       ...

ادامه مطلب

سپاس خدای من

خداجونم اینروزها باتمام وجودم از زندگی لذت میبرم وهرلحظه تو رو شکرمیکنم به خاطر این نعمت بزرگی که نصیبمون کردی، یکماه دیگه فرزند ما بدنیا میاد، محمد آقایی که ازتو خواستم و تو خدای مهربون امانتی دادی به ما تواین لحظه های قشنگ، فقط ازت میخام توان پرورش این هدیه ای رو که به مادادی دروجودمون قراربدی تا بتونیم ا ...

ادامه مطلب

اینم یه شعر دیگه:

مو های من اشفته تر آن سو نشسته استآشفته تر گویی کسی بر مو نشسته استگلبرگ هایی از گل یاس نباتیآری به روی موی من نیلو نشسته استپیچیده تا روی سرم انگار دستتانگار بر پاهای تو گیسو نشسته استمو های من انقدر می خندد برایتتا آن که می بینی که بر ابرو نشسته استفنجان چای من کنار قهوه تو استحتی نباتم هم کنار او ...

ادامه مطلب

یادی از مولوی

ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم ای نور هر دو دیده بی‌تو چگونه بینم وی گردنم ببسته از تو کجا گریزم ای شش جهت ز نورت چون آینه‌ست شش رو وی روی تو خجسته از تو کجا گریزم دل بود از تو خسته جان بود از تو رسته جان نیز گشت خسته از تو کجا گریزم گر بندم این بصر را ور بسکلم ...

ادامه مطلب

آخر صدايت ميزنم

ای موبلند ،گیسو کمند ،آخر صدایت میزنموقتی من وتو ما شدیمدرساحلی تنها شدیموقتی میان کوچه هاآن بوسه هاآمد به لبهایم وتو گفتی برووقتی که دلتنگی سراغم آمد وتو در میان گل وگلبرگ خوشیهایم نرفتی گل بچینی مهربانآنجا هنوز با من بودی ای مه جبینای موبلند ،گیسو کمند ،آخر صدایت میزنمعشق من وتو درمیان ابرهای تیره ...

ادامه مطلب

من ابر پربارانم اما وقت بارش نیست بغضم! ولی ترجیح دادم درگلو باشم ترسیده ام یک عمر از رویای بعد ازتو باید ولی باترس هایم روبرو باشم   ازرفتنت ترسیدم و فصل زمستان شد من از تمام روزهای گرم، دلسردم ترسیدم و دل کندم ازاین عشق ، قبل از تو تابوده من از ترس مردن خودکشی کردم   من گفته بودم کوهم اما کوه ها را هم ...

ادامه مطلب

دختر من

قلب من امید من دختر یکتا نگینم برسر تو این پدر این مادر چه شب ها بیدار بر بالین تو آرام آرام می نشسته ،آری نشسته تا مبادا درد روزی گرد غم را بر سر و رویت بپاشد دختر من یاور من درد اما اینک چرا برقلب توسنگین نشسته گرگ این دنیا چرا اکنون لاجرم بر سینه تو به شدت سخت وسنگین خوش نشسته دختر من شادی تو آرزوی ق ...

ادامه مطلب

شعر ((فراق یار )) از مهرداد امیری

    بسم الله الرحمن الرحیم ((فراق یار ))   صــــبا ببر پیامِ دلـــــم بسوی یــــــــارم بگو به هجرت ای یار نشسته غمگسارم   دمی اگر تو آیی شوم که بیـــــــخود از خود شوم که سرخوش از تو که حال من دگر شد   که روز و شب فراقت به حال من اثر کرد خوش آن سیاهی شب وجود تو ســـحر کرد   بیا بیا تو یارم ز دل فــــــ ...

ادامه مطلب

be to be onvan tarenam

                                                       مخاطب خاص من ........                                  هرچه دلم راخالی میکنم بازهم پرمی شود ازتو ،                                         چه برکتی دارد دوست داشتنت......   ...

ادامه مطلب

این روزا کسی ازتو حرف نمیزنه که یه موقع دوباره یادم نیفته ناراحت بشم ولی خب این درکو آدم بزرگا دارن بچه ها که چیزی نمیفهمن  آلا با همه بچگیش یه وقتایی به من میگه دائی حمید فندقت کو؟ یادته؟بهت میگفت فندق !حتی یه بچه 5ساله هم میفهمه بی فندقی بددردیه ...

ادامه مطلب

بی رحم

خانه ای به وسعت یک شهر مرد نشسته بود ... زن میگفت : اینطوری خونمون خیلی دلباز تره ... مرد نشسته بود روی مبل ... زن میگفت : در ضمن ... من همیشه دوست داشتم یه خونه بزرگ داشته باشم ... ااندازه کل محله ... یا اصلا اندازه کل شهر .. .مرد نشسته بود روی مبل و خیره شده بود .. زن میگفت : نظرت چیه مبل و بذاریم ...

ادامه مطلب

کمک کن...

به نام خدا هر ازگاهی دلم خوش میشه به یه چیز بیخود ولی زود این خوشحالی رواز دستش میدم پناهم من غیر ازتو دیگه هیچکسو نمیخوام خیلی ناامیدم مهربونم تو که هزاران بار معجزه بهم نشون دادی و بازم نیومدم سمتت ایندفعه هم روش ولی کمکم کن میخوام عاشقت بشم کمکم کن ...

ادامه مطلب

دلنوشته.....

آخرین ساعات ماه مبارك رمضان است..... خدایا چه ماه خوبی بود..... با همه بدیم آرامش داشتم ... چیزی كه تمام عمر دنبال آن دویده ام ....خدایا ...ببخش مرا كه بدم.... خدایا این بد را بخر.... نمیخواهم بروم از پیشت....دیگر نمیخواهم جدا باشم ازتو. بهترینم كمكم كن .... بهترین ها رو ازتو طلب میكنم ؛ با همه بدی هایم ...

ادامه مطلب

جوابیه

سلام نازیلا متوجه نشدم منظورت از این جمله که برام اینجا به عنوان نظر خصوصی فرستادی چی بود حقا که غمت ازتو وفادار تراست ..... اقای محترم حالا بر چه اساس و چه ایده ای اینو نوشتی نمی دونم ولی امیدوارم دلیل قانع کننده ای داشته باشین  در قبال حرفایی که می زنین ...

ادامه مطلب

ای در دلم نشسته از توکجا گریزم؟

  یه سلامی ام بکنیم به اینایی که وقتی دیر جواب پیغامشونو میدیم اونام واسه انتقام گیری دیر جواب میدن ســلآم مختــارِثقفــی !   +خب کار مهم دارم خانوم جون کتآبمو بیار :/ + سرجلسه هرکی نیگام کرد فهمید قصد تقلب دارم :) سکته نکردم صلوااات... ناکام موندم آخرش ولی سخته ها هر کی میتونه حلالش :))   یه لحظه ه ...

ادامه مطلب

حسادت یا غبطه؟!مسئله این است!

خدا را هزاران مرتبه شکر،که من به این دنیا و به زندگی برخی از اطرافیانم آمدم!وگرنه آنها میخواستند رفتارهای چه کسی را سرلوحه ی کار خود قرار داده،به زندگی چه کسی نگاه کنند و عینا کارهای او را تقلید کنند و در نهایت هم به او بی محلی کرده و کاری که او کرده را کوچک و بی ارزش بشمارند،اما در حال ترکیدن باشند و ...

ادامه مطلب

شب است و بوی غذا توی خانه پیچیده

شب است و بوی غذا توی خانه پیچیدهنشسته منتظر و میز شام را چیدهکشیده مرز لبش را مداد عنابی کنار آینه افتاده ریملی آبیکشیده پشت نگاهش خطوط چشمت رانشسته منتظرت تا بلوط چشمت را....   تو جدولی که یکی درمیان نوشته شدهنبود و بود تو هم طبق آن نوشته شدهنشسته منتظر اما...زمان نمی میرددگر سراغ تو را از کسی نمی گیردل ...

ادامه مطلب

بیصدا

نشسته ام...   درسکوتی ازصدا   میان این همه نگاه آشنا   که بی صدا  عبورمی کنند ازکناراین غریب آشنا   هوای من...   چه سردوخسته است  وبرگ های زردمن  به روی این زمین مرده سیاه  نشسته اند  درخت آرزوی من  چه خیس وخسته است   وچوب زخم خورده اش   چه زودمرده است  چقدراین هوای من گرفته است   وابرهای قلب من   سیاه وغم گرفته ...

ادامه مطلب
صفحات ادامه نتايج:  1